RADIV plus s.r.o.

 

Kontaktní informace
RADIV plus s.r.o.
Zahradní 241, 747 91 Štítina
Tel.: 775 079 928, 558 843 566
e-mail: marie.skybova@seznam.cz

 

Rozvoj A Dotace, Informace, Veřejné zakázky...

   
 

Naše služby

Dotační poradenství.

Zpracování žádostí o dotace.

Realizační management a administrace.

Tvorba podpůrných dokumentů.

Studie proveditelnosti.

Rozvojové a strategické dokumenty.

Veřejné zakázky a výběrová řízení.

Základní informace

RADIV plus s.r.o.

společnost zapsaná v Obchodním rejstříku, vedeném KS v Ostravě, oddíl C, vložka č. 56592

IČ: 017 58 691

sídlo: Zahradní 241, 747 91 Štítina

zastoupená: Ing. Marií Skybovou, Ph.D., jednatelkou společnosti

www.radiv.cz

 
     

O společnosti

Společnost RADIV plus s.r.o. byla založena v roce 2013 s cílem zajištění kompletní škály služeb pro příjemce dotací z EU i národních zdrojů. Navazuje na zkušenosti firmy Ing. Marie Skybová, Ph.D. jako fyzické osoby v dotačním období 2007 až 2014 a přebírá aktivity OSVČ související s poRADenskými službami v oblasti Investic, které lze financovat z Veřejných zdrojů. Jedná se o služby související s procesem získání dotace, její řádné administrace a udržení, počínaje vyhledáním vhodného dotačního titulu pro konkrétní investiční záměr a konče monitoringem plnění podmínek v období udržitelnosti projektu.

 
     

Reference

Obce Raduň, Otice, Slavkov, Neplachovice, Vršovice, Branka u Opavy, Dlouhá Stráň, Luboměř, Jakartovice, Březová.

Neziskové společnosti: Venkovský mikroregion Moravice, TJ Sokol Háj ve Slezsku, Občanské sdružení Vošárna, Římskokatolická farnost Kružberk, Středisko volného času Budišov nad Budišovkou, Centrum Čtyřlístek Ostrava.

Soukromé subjekty, podnikatelé.

 
 

Všechna práva vyhrazena © 2013-2017 Ing. Marie Skybová, Ph.D. - vytvořila společnost PROFI IMAGE s.r.o.